Телефон: 06 63 560 920
Факс: 06 63 560 921
E-mail: info@ggh.hu
 
 
 
Оранжерии
Външни закалители, сенници
Екрани
Овлажнители
Управление на климата
Напояване
Управление на термалната вода
Принадлежности, окомплектовка
 
Инвестиционни консултации
Планиране на професионалния
тил
Изготвяне на строителни
проекти
Решаване на административни
въпроси
Изпълнение
Сервиз
 
 
 
   

През 1990 година започна дейността ни по въвеждането на различни съвременни технически решения в малки и големи частни градински участъци. Стремяхме се да намерим оптималното и удовлетворяващо изискванията на всеки клиент техническо устройство, което смятахме за приложимо в една или друга градинарска база. Опитът от първите години доказа, че съществува голяма потребност някой да намери тези технически решения, да наблюдава изискванията на пазара и да съгласува всичко това с предлагания от търговията асортимент. Бързо успяхме да намерим съзвучието между изискванията на градинарите и нашите технически знания. Това бе може би най-важното, за да може да стартира нашето развитие.Можем да кажем, че се развивахме заедно с градинарите, учехме се от допуснатите грешки и се научихме да отсяваме добрите жизнеспособни решения, които по-късно успяхме рутинно да адаптираме към местните условия.

1998 година внесе голяма промяна в живота на нашата стопанска инициатива. Техническите изисквания на градинарите се насочиха към устройствата на високо техническо равнище. Появи се изискването за изграждане на съвременни оранжерии с голямо въздушно пространство и оборудването им със съвременни допълнителни съоръжения. Наред с фирмата, функционираща досега в рамките на частна стопанска инициатива, учредихме Kosdi & Szabó ООД, чиято задача бе вносът на необходимите за нашата дейност съвременни материали и технологии и тяхното надлежно адаптиране към унгарските условия. Намерихме онези холандски производители, които доставят тези съоръжения, и за няколко години успяхме да изградим с тях много добри партньорски  връзки.

Голямо внимание отделихме на сервизната дейност. Целта ни бе не само да продаваме съоръженията, но и да отделяме необходимото внимание на отстраняването на проблемите, възникващи в хода на тяхната експлоатация. Това е необходимото условие, за да могат производителите да работят в условията на сигурност. Създадохме системата на дежурства, което означава, че клиентите ни имат по всяко време достъп до нас , така можем да отстраним авариите и в почивните и празничните дни. Чрез директна връзка между нашия централен компютър и климат-компютрите на нашите партньори, без да се налага да пътуваме, можем да предоставим помощ при изменението на настройките и отстраняването на евентуалните аварии.
В бъдеще също ще се стремим да повишаваме качеството на нашето обслужване, за да бъдем колкото се може по-ефективно и бързо на разположение на нашите партньори.


Шандор Сабо
собственик, ръководител
mobil: 06 30 2782 548
e-mail: szabo@ggh.hu
   
Дюла Мозер
ръководител
mobil: 06 30 5765 293
e-mail: mozer@ggh.hu
   
Барнабаш М. Торни
ръководител на строителен отдел
mobil: 06 30 4882 619
e-mail: tornyi@ggh.hu
   
Миклош Месарош
ръководител на отдел вътрешни технологии
mobil: 06 30 4882 631
e-mail: meszarosm@ggh.hu
   
Каталин Берецки
ръководител на отдел финанси
mobil: 06 30 4882 596
e-mail: bereczki@ggh.hu
   
Жолт Тьорьок
ръководител на отдел търговия
mobil: 06 30 4882 621
e-mail: torok@ggh.hu
   
Тамаш Месарош
мениджър на проект
mobil:06 30 6973 549
e-mail: meszarost@ggh.hu
   
Еде Ковач
асистент външна търговия 
mobil: 06 30 4367 362
e-mail: kovacs@ggh.hu
   
ĆЖолт Бенедек
машинен проектантň
mobil: 06 20 3585 390
e-mail: benedek@ggh.hu
   
Карой Уструнул
строителен инженер, отговорен технически ръководител
mobil: 06 30 2781 492
e-mail: usztrunul@ggh.hu