Телефон: 06 63 560 920
Факс: 06 63 560 921
E-mail: info@ggh.hu
 
 
 
Оранжерии
Външни закалители, сенници
Екрани
Овлажнители
Управление на климата
Напояване
Управление на термалната вода
Принадлежности, окомплектовка
 
Инвестиционни консултации
Планиране на професионалния
тил
Изготвяне на строителни
проекти
Решаване на административни
въпроси
Изпълнение
Сервиз
 
 
 
 
Техническите решения за екраните много приличат на вътрешните сенници. В повечето случаи те представляват изготвени от прозрачна пластмасова материя, гъсто изтъкани мрежи, чието задържащо топлината въздействие се повишава от вплетени между нишките метални нишки и метални ленти.
 
 

Поради климатичните условия в Унгария ползването на екрани в култивационните съоръжени е оправдано. През зимния период е необходимо да се компенсира твърде ниската температура, а през летния период - силната радиация.
Фирмата предлага на производителите изключително широка скала от екрани с различно предназначение и качество, като осигурява възможността всеки да избере оптималното за него решение в зависимост околната среда и култивационното си съоръжение. Оказваме помощ на нашите партньори, предоставяйки им холандския и местния опит, който трябва да улесни взимането на решение.

Чрез използването на енергийните екрани PDI може да се постигне 20 - 30 % икономия на енергия, а засенчващото въздействие в съответствие с изискванията може да 20-99%. На местните климатични условия съответстват най-вече енергийните екрани тип ULS 16 и SLS 10, ето защо те са разпространени в най-голяма степен в Унгария. Но благодарение на твърде широкия асортимент можем да удовлетворим всяко индивидуално изискване.

Страничните екрани осигуряват още по-равномерна температура. Те не допускат охлаждане от посока на страничните стени и осигуряват максимално засенчване. (!!! Текст под снимките: страничен екран; външен страничен екран; енергиен екран;)

 

Ако изберете технологията PDI, има две възможности:

- тя да бъде със система за събиране и навиване
- засенчване на оранжерията отвън (ако няма достатъчно място в оранжерията)