Телефон: 06 63 560 920
Факс: 06 63 560 921
E-mail: info@ggh.hu
 
 
 
Оранжерии
Външни закалители, сенници
Екрани
Овлажнители
Управление на климата
Напояване
Управление на термалната вода
Принадлежности, окомплектовка
 
Инвестиционни консултации
Планиране на професионалния
тил
Изготвяне на строителни
проекти
Решаване на административни
въпроси
Изпълнение
Сервиз
 
 
 
 
В съответствие с нашата философия не е достатъчно само да се предадат градинарските инвестиции, ето защо смятаме за изключително важно след предаването да осигурим на нашите клиенти сигурността, че могат да се осланят на сервизна услуга, която е достъпна за тях в продължение на 24 часа през всяко денонощие от годината.

В рамките на няколко часа ще отстраним дефектите и авариите, застрашаващи безопасността на култивацията, преди всичко по отношение на отоплението, регулирането на климата и напояването.
 
 
Ангажираме се с специален контрол на техническите съоръжения на построените или обновени от нас градинарски бази в случай че нашият партньор ползва отпуск или отсъства продължително време, което не му позволява да се намеси достатъчно бързо за отстраняването на дефектите.


Дежурен телефонен номер на Global Glasshouse Szerviz System (GGHSS), на който можете да се обадите по всяко време:
06 30 488 2593