Телефон: 06 63 560 920
Факс: 06 63 560 921
E-mail: info@ggh.hu
 
 
 
Оранжерии
Външни закалители, сенници
Екрани
Овлажнители
Управление на климата
Напояване
Управление на термалната вода
Принадлежности, окомплектовка
 
Инвестиционни консултации
Планиране на професионалния
тил
Изготвяне на строителни
проекти
Решаване на административни
въпроси
Изпълнение
Сервиз
 
 
 
 
При работно налягане от 120 bar капките вода са твърде малки, със среден размер 10 mikron,вследствие на което те се изпаряват твърде бързо, още преди да достигнат до листата на растението. В хода на процеса наред с твърде доброто охлаждащо действие, значително нараства съдържанието на влага. Цел на аерозолната система Reldair е образуването при твърде високо налягане (120 bar, 1800 psi) на дребни микрозрънца.
 
 
Системата може да се използва с цел охлаждане, овлажняване и одоризация. Тъй като основа на увеличаването на съдържанието на влага и (или) на охлаждането във всяко открито пространство е изпаряването на водата, формирането на климата и съдържанието на влага изглажда проста задача; да вкараме във въздуха толкова вода, колкото е необходимо. Но изпаряването ще стане ефективно само ако водните капки са с достатъчно малък размер. Тази цел може да се реализира великолепно с помощта на аерозолната система Reldair.