Телефон: 06 63 560 920
Факс: 06 63 560 921
E-mail: info@ggh.hu
 
 
 
Оранжерии
Външни закалители, сенници
Екрани
Овлажнители
Управление на климата
Напояване
Управление на термалната вода
Принадлежности, окомплектовка
 
Инвестиционни консултации
Планиране на професионалния
тил
Изготвяне на строителни
проекти
Решаване на административни
въпроси
Изпълнение
Сервиз
 
 
 
 
Ако нашите клиенти претендират за цялостно уреждане на делата във връзка с инвестициите, ние се ангажираме с цялостното изпълнение на процеса по подготовката чрез съгласуване със специализираните ведомства.