Телефон: 06 63 560 920
Факс: 06 63 560 921
E-mail: info@ggh.hu
 
 
 
Оранжерии
Външни закалители, сенници
Екрани
Овлажнители
Управление на климата
Напояване
Управление на термалната вода
Принадлежности, окомплектовка
 
Инвестиционни консултации
Планиране на професионалния
тил
Изготвяне на строителни
проекти
Решаване на административни
въпроси
Изпълнение
Сервиз
 
 
 
 
Изграждането и експлоатацията на съвременни, отговарящи на техническото равнище на нашата епоха градинарски бази изисква твърде високи разходи. Поради повишаването на енергийните цени и на другите експлоатационни разходи, както и нарастващите изисквания за опазване на околната среда, рентабилното отглеждане може да се реализира чрез съвременни, енергоспестяващи средства.Подходящото управление на климата, освен че оптимизира производствените резултати чрез формирането на подходяща за растенията околна среда, може да управлява и наблюдава по-най-рентабилния начин използването на енергийните източници.

Холандската фирма Priva благодарение на непрекъснатата си развойна дейност е в услуга на градинарите със своята развита, предпочитана от потребителите технология за управление на климата, която удовлетворява пазарните изисквания, предлага благоприятно съотношение между цена и качество и позволява гъвкав монтаж.
 
 
Priva Integro представлява система, която се състои от сензори за измерване и реагиране на климатичните условия, от управляващ компютър за обработване и оценяване на постъпващите данни, и от хардуерни и софтуерни елементи за управление на изпълнителните елементи (проветрителни двигатели, смесителни клапани, енергийни екрани и т.н.), която е в състояние така да удовлетворява потребностите на растенията, произтичащи от различната околна среда през различните части от денонощието, че междувременно потреблението на енергийните източници да се запази на най-оптималното равнище.

Същевременно не бива да се пренебрегва защитната функция на PRIVA Integro, която в случай на екстремни условия на околната среда осигурява защитата на съвременните култивационни съоръжения и растенията.