Телефон: 06 63 560 920
Факс: 06 63 560 921
E-mail: info@ggh.hu
 
 
 
Оранжерии
Външни закалители, сенници
Екрани
Овлажнители
Управление на климата
Напояване
Управление на термалната вода
Принадлежности, окомплектовка
 
Инвестиционни консултации
Планиране на професионалния
тил
Изготвяне на строителни
проекти
Решаване на административни
въпроси
Изпълнение
Сервиз
 
 
 
 
Нашата фирма се подкрепя от постоянна група проектанти, които добре познават особеностите на градинарските инвестиции. Вследствие на това те могат бързо и точно да изготвят необходимите за започване на строителството проекти на архитектурни разрешения, разрешенията и проектите за обекта, съгласувани с органа за стопанисване на водните ресурси, както и проучванията за въздействието му върху околната среда.