Телефон: 06 63 560 920
Факс: 06 63 560 921
E-mail: info@ggh.hu
 
 
 
Оранжерии
Външни закалители, сенници
Екрани
Овлажнители
Управление на климата
Напояване
Управление на термалната
вода
Принадлежности, окомплектовка
 
Инвестиционни консултации
Планиране на професионалния
тил
Изготвяне на строителни
проекти
Решаване на административни
въпроси
Изпълнение
Сервиз
 
 
 
 
Днес в целия свят  се отделя все по-голямо внимание на използването на възобновяващ се енергийни източници. В Унгария благодарение на благоприятните й географски дадености термалната вода може да изпълнява решаваща роля в градинарския отрасъл. Като възобновяващ се енергиен източник тя може да бъде алтернатива на непрекъснато поскъпващите изкопаеми енергийни източници и чрез тяхното заместване да осигури ефективната култивация. Една от важните области на оползотворяването на термалната вода за селскостопански цели е осигуряването на отоплението на оранжерии и животновъдни ферми.


Същевременно системите с термална вода трябва непрекъснато да се усъвършенстват и автоматизират в интерес на повишаването на ефективността и спазването на все по-строгите правила за опазване на околната среда. Чрез въвеждането на разработените от нас и ефективно използвани в практиката възможности за компютърно управление можем да окажем помощ при оползотворяването на термалната вода и оптималното използване на топлинната енергия.
 
 
Възли на управлението на термалната вода:
-
Извличане с потопяема помпа
-
Извличане с потопяема помпа
-
Образуване на резервно количество топлина (буферен резервоар)
-
Вграждане на пластинчати топлообменници (индиректни системи)
-
Използване на помпи с честотно управление
-
Използване на смесителни кранове и смесителни клапани за създаване на необходимата температура
-
Регулиране на нивото в резервоара
-
Автоматика за контрол на системата, свързване на компютър за управление на климата